top of page
logo1.png

KORU OKULLARI’NIN İLKELERİ

Öğrenme Topluluğunu Geliştirme

Öğretme yerine öğrenme merkezli olmaya

İnsan gelişiminin her aşamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz olduğuna

Her çocuğun, kendisini ileriye götürecek zorluk seviyesine göre, öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bireyi Geliştirme

Kişiliğin her şeyden önemli olduğuna

Her bireyin sahip olduğu en iyi nitelikleri ortaya çıkarabilmesi için kendimizi adamaya inanıyoruz.

Yerel ve Küresel Toplumda Yaşam

Toplumun bütün üyelerine ve toplumdaki çeşitliliğe saygı duyarız

Bireyin ve toplumun birbirine bağlı ve sorumlu olduğunun farkındayız

Kendini ifade edebilen gelecek nesiller yetiştirmekteyiz.

Yerel, ulusal ve uluslararası topluma hizmet ederek insanlık yararına çalışırız

Okul topluluğunun bütün üyeleri arasında küresel bilinci artırmaya büyük önem veririz

Çift dilliliğin birey ve toplum için önemini bilir, takdir ve kabul ederiz.

KORU OKULLARI KARİYER DANIŞMANLIĞI

Yurt İçi Üniversite ve Kariyer Danışmanlığımız, öğrencilerin her sınıf seviyesinde ilgi ve yeteneklerini keşfetmek ve bu değerlerine uygun en iyi yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak için çalışmalar yürütür.

Öğrencilerin, 9 ve 10 sınıflarda yeteneklerinin ve ilgilerinin belirlenmesine katkıda bulunarak, doğru dersleri seçmelerine yardımcı olur.

Bu konuda öğretmen, veli ve öğrencilerle işbirliği içinde çalışır.

 

Kariyer hedefleri doğrultusunda yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürmek isteyen 11 ve 12 sınıf öğrencileri ile gelecek planlamalarını değerlendirerek, bu konuda danışmanlık yapar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin Türkiye’deki yükseköğretim sınav sistemini tanımaları yönünde sunumlar ve paylaşım toplantıları düzenler.

 

Öğrencilerin yükseköğrenim sınavlarına hazır olmaları için 11 ve 12 sınıfta deneme sınavları düzenler ve sınav başarısını arttırıcı tedbirler alarak, öğrencileri bu konuda yönlendirir. Öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteleri tanımaları doğrultusunda tüm çalışmaları düzenler.

 

Üniversitelerin yaz ve kış okullarını, meslek ve programlarını tanıtmak için düzenledikleri atölye çalışmalarına öğrencileri yönlendirir. Öğrencilerimizin mesleki hedefleri doğrultusunda iş yerlerine çeşitli geziler düzenleyerek meslekleri ve iş yaşamlarını yerinde görmelerini sağlar ve bir iş yeri tecrübesi kazanmalarına katkıda bulunur.

Kariyer hedeflerinde belirli yerlere gelmiş olan kişilerin tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşacakları ‘’Kariyer Söyleşileri’’ yapar. Öğrencilerin Yurt İçi Üniversite ve Kariyer hedeflerini olumlu yönde etkileyecek üniversite fuarı, meslekler günü, mezunlarla buluşma etkinliklerini düzenleyerek, öğrencilerin bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlar.

KORU OKULLARINDA VELİ İLE İLİŞKİLER

Velilerimizi, çocukların yetiştirilmesinde önemli bir kaynak ve köprü olarak görmekteyiz.

Velilerle iletişimimiz, okulumuzdaki eğitimin basamaklarını, ilkelerini, vazgeçilmez unsurlarını vermeye

yöneliktir. Bu sayede, velilerimiz de sorumlularını daha ayrıntılı olarak görebilir, isteklerini iletebilirler.

Bu anlamda amacımıza ulaşabilmek için velilerimizle aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmekteyiz:

Veli Toplantıları

Portfolyo Sunumları (öğrenci merkezli veli toplantısı)

Velilerimizi, okuldaki süreçlerden haberdar ettiğimiz veli bültenleri

Okul - Aile birliği toplantıları ve etkinlikleri

Veli Sempozyumu

Velilerimize yönelik olarak düzenlenen kurslar

Veli eğitim seminerleri

Velilerimizin de okulun programı çerçevesinde katıldığı geziler

Uzman velilerimizin konuşmacı olarak katıldıkları söyleşiler,

Okulumuzdaki uygulamalara ve öğrencilerimize ilişkin her tür geribildirim için aşağıdaki

noktalara dikkat edilmesi, bilginin sağlıklı akışı açısından önemlidir.

Derslere ilişkin herhangi bir bilgiye gereksinim duyduğunuzda önce ders öğretmeniyle

görüşünüz.

Öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişimi ile ilgili şube rehber öğretmenlerimizden bilgi

alabilirsiniz.

Öğrencilerimizin duygusal ve kişisel gelişimini doğru yönlendirebilmek ve buna bağlı olarak

ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin önlem alabilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışma

servisimize başvurabilirsiniz.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimi, akademik gelişimi ve tüm özelliklerinin takibi

değerlendirilmesi konusunda öneri ve eleştirilerinizi ilgili müdür yardımcısı ile paylaşabilir ve bilgi

alabilirsiniz.

Öğretme yerine öğrenme merkezli olmaya

İnsan gelişiminin her aşamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz olduğuna

Her çocuğun, kendisini ileriye götürecek zorluk seviyesine göre, öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bireyi Geliştirme

Kişiliğin her şeyden önemli olduğuna

Her bireyin sahip olduğu en iyi nitelikleri ortaya çıkarabilmesi için kendimizi adamaya inanıyoruz.

Yerel ve Küresel Toplumda Yaşam

Toplumun bütün üyelerine ve toplumdaki çeşitliliğe saygı duyarız

Bireyin ve toplumun birbirine bağlı ve sorumlu olduğunun farkındayız

Yerel, ulusal ve uluslararası topluma hizmet ederek insanlık yararına çalışırız

Okul topluluğunun bütün üyeleri arasında küresel bilinci artırmaya büyük önem veririz

Çift dilliliğin birey ve toplum için önemini bilir, takdir ve kabul ederiz.

bottom of page