top of page
girl-with-big-smile-in-classroom.jpg

EĞİTİM FELSEFESİ

 

İlkokulumuzda teori ve pratiğin iç içe geçtiği, farklı disiplinleri bir araya getiren bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Bu dönem süresince öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinmek üzere ilk adımı atıyorlar. Keşfetme ve eleştirel düşünme üzerine kurulu eğitim programımızı, uygulamalı geziler, kütüphane araştırmaları, atölye ve saha çalışmaları, sanatsal ve sportif faaliyetler ile destekliyoruz. Okulumuzda İngilizce, Almanca,Fransızca olmak üzere 3 dil eğitimi veriyoruz.

Dijital çağın içine doğan ilkokul öğrencilerimizin yenilikleri kucaklarken geleneklerine sahip çıkmalarını önemsiyor, programımızda kültürel değerlerimize geniş yer veriyoruz. Öğrencilerimizin araştırma, analiz etme, problem çözme ve birlikte çalışma becerilerini geliştiren programımız, onları yaratıcı düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ediyor. İlkokul öğrencilerimiz yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmekle kalmıyor, toplumsal sorunlara akılcı çözümler üretmeyi de öğreniyorlar. Böylece akademik, sosyal ve duygusal açıdan kendilerini geliştirerek ortaokul hayatına hazırlanıyorlar. Koru Okullarında akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında temel rol oynar.

İlkokulumuzda proje tabanlı öğrenme stratejisi ile;

 

  • Öğrencilerimizin      ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri,

  • Farklı      disiplinlere ait eş zamanlı bilgi ve beceri gelişimini sağlamaları,

  • Akademik      ve sosyal becerilerinden birlikte yararlanırken bulgulara ulaşmaları,      onları analiz etmeleri, sonuçları değerlendirerek çıkarımlarda bulunmaları      ve öğrendiklerini birbirleriyle paylaşmaları hedeflenir.

 

Öğrencilerimiz bu süreçte onlara liderlik eden öğretmenleriyle birlikte bireysel toplantılar ve değerlendirmeler yapar, projelerini adım adım geliştirirler.  

İlkokul Öğrencimiz

 Öğrendiklerini hayatla ilişkilendirebilir.o Kendini çok yönlü olarak geliştirir. 

* Tasarım odaklı düşünmeyi öğrenir. 

* Fikrini ifade etmekten ve soru sormaktan çekinmez.

* Sorumluluk anlayışını içselleştirmiştir. 

* Toplumsal olayları yok saymaz. 

* Çevre bilinci gelişmiştir. O sanat yoluyla öğrenir. 

bottom of page