top of page

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Öğrencilerimiz fiziksel, entelektüel ve duygusal açıdan hızlı bir dönüşüm geçirdikleri ortaokul dönemi boyunca zorlu ama keyifli bir eğitim programı ile liseye hazırlanıyorlar. Bu süreç içinde sadece akademik değil sosyal ve duygusal açıdan da kendilerini geliştirmeleri ayrı bir önem taşıyor.

Ortaokulumuzda her bireyin farklı şekilde öğrendiğini esas alarak öğrencilerimizin güçlü yönlerini öne çıkarıyor, zayıf yönlerini geliştiriyor ve onlara kendini tanıma imkânı sunuyoruz. Bireysel olarak takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz öğrencilerimiz yetkinliklerini ve en etkili şekilde nasıl öğrendiklerini keşfediyorlar.Başka bir deyişle, hayat boyu gereksinim duyacakları "öğrenme becerisi"ni ediniyorlar. 

Disiplinler arası projeler, aktiviteler, etkinlikler ve gezilerle sınıf dışına taşan eğitim programımız, öğrencilerimizi daha çok merak etmeye, araştırmaya, üretmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. Ortaokul öğrencilerimiz özgün ve çok yönlü düşünme, muhakeme etme, bireysel ve kolektif çalışma gibi temel becerilerini geliştirirken zorluklar karşısında direnç göstermeyi ve hata yapmaktan korkmamayı öğreniyorlar. Samimiyet ve güvene dayalı bir ortamda, her biri kendi yolunu çizmek üzere önemli adımlar atıyor. 

Liseye Hazırlık

Liseye hazırlık süreci, öğrencilerimizin akademik becerilerinin tüm ortaokul dönemi boyunca sistematik olarak geliştirilmesine dayanır. Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analitik düşünme gibi temel becerileri edinen ve kendi öğrenme stilini keşfeden öğrencilerimiz, sınav sistemi değişse bile bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilirler.

6. sınıftan itibaren haftalık ölçme-değerlendirme çalışmaları ile her öğrencinin kazanımlarını ve eksikleri analiz edilir, geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde birebir çalışılır. Böylece kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen öğrenci, gerçekçi hedefler koyabilir ve sınav kaygısı ile başa çıkabilir. 

8. sınıfta düzenlediğimiz etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan liseye hazırlanabilirler. 

Öğrencilerimizin bu süreç boyunca duygusal olarak yıpranmamaları ve sosyal aktivitelere katılımının devamı açısından, yıl boyunca rehberlik ve kulüp çalışmaları ile çok yönlü gelişim desteklenir. 

Ortaokul Öğrencimiz

* Sadece öğretmeninden değil arkadaşlarından da öğrenir.

* Test seçenekleri arasına sıkışmadan yaratıcı düşünme imkânına sahiptir.

* Sınav kaygısının normal olduğunun bilincindedir ve onu yönetebilir.

* Dijital okuryazarlık becerisi gelişmiştir.

* İyi bir liderin iyi bir dinleyici olduğunu bilir.

* Aynı olaya farklı açılardan bakabilir ve empati kurabilir.

* Özgün sosyal sorumluluk projeleri geliştirir.

* Farklı kültürleri keşfetmekten hoşlanır.

fenbilgisidersi1.png
bottom of page